29 June, 2016

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2558

ประชุมผู้ปกครองสายชั้น EP
ชั้นอนุบาล 3 -ป.3
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองสายชั้น EP
ชั้น ป.4 - ป.6
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558
ณ ห้อง ประชุมอาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมเด็กวัยเรียน
14-15 พฤษภาคม 2558
ณ สถาบันพัฒนาการเด็ก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์
นำหน่วยงานให้การช่วยเหลือ
นักเรียนผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฉลองสายสะพาย ป.ช.
และเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ของคณะผู้บริหารและคณะครู
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบรางวัลแก่นักเรียน
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่ 2 มิถุนายน 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ครูตำรวจ dare ให้ความรู้
เรื่อง ยาเสพติดให้กับนักเรียน
ชั้น ป.6 เพื่อให้มีความรู้
ในการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด
วันที่ 4 มิถุนายน 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาไทยและอังกฤษ
สายชั้น EP
วันที่ 6 มิถุนายน 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีบูชาครูสายชั้น EP
ณ ห้องสมุด อาคาร 1
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีบูชาครู
ณ ห้องประชุม อาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารและครู
จาก ร.ร.เทศบาล 2 จ.เลย
เยี่ยมชมโรงเรียนสวนสนุก
วันที่ 16 มิถุนายน 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

จราจร สภ.อ.เมืองขอนแก่น
ให้ความรู้และ
อบรมลูกเสือจราจร
นักเรียน ร.ร.เทศบาลสวนสนุก
19 มิถุนายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนชั้น ป.6
ร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร

ณ วัดโพธิ์โนนทัน
24 - 26 มิถุนายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม
ณ วัดศรีสว่างโนนทัน
24 - 26 มิถุนายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ร.ร.รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล
โตโยต้าแก่นนคร เอฟเอคัพ 2015
และรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
วันที่ 28 มิถุนายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

งานกีฬาสีภายในโรงเรียน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

สำนักงานสาธารณสุขร่วมกับ
เทศบาลนครขอนแก่นจัด
กิจกรรม Big Cleaning Day
13 กราฎาคม 2558
ณ วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

งานกีฬาน.ร.โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558
ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม 1

คลิกดูเพิ่มเติม 2

มอบรางวัลคนเก่ง ICT
ในงานมหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ 2015
วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

นายกเทศมนตรี
มอบรางวัลนักเรียน
รับรางวัลชนะเลิศ
รายการ Brick Challenge 2015
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมพนักงานครูเทศบาล
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
ณ พูลแมนโฮเต็ลขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
นำนักเรียนชั้น ป.6
ทอดเทียนเข้าพรรษา
ทอดถวาย ณ วัดธาตุขอนแก่น
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

น.ร.รับรางวัลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
ในวันที่ 29 -31 ก.ค. 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

เทศบาลนครขอนแก่น
ร่วมกับ ร.ร.เทศบาลสวนสนุก
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ณ วัดธาตุขอนแก่น
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ผู้อำนวยการนำคณะครู
วางพานพุ่มถวายพระพรฯ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายชั้น EP เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

นายสมศักดิ์ วิไลแก้วผู้อำนวยการ
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มอบทุนให้น.ร.ที่มีความประพฤติดี
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

Easy English Education for
Primary 6 EP students
วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

อบรมผู้นำสภานักเรียน
น..ร. ชั้น ป.4 - 6 และมัธยมศึกษา
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
นิทรรศการ แข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กิจกรรม 80 ปี
เทศบาลนครขอนแก่น
มีนิทรรศการทางวิชาการ
นวัตกรรมทางการศึกษา
วันที่ 20 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายชั้น Gifted,ป.3 เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

มอบรางวัลนักเรียนที่แข่งขัน
วิชาการวิชาคณิตศาสตร์
ในวันวิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียนเทศบาลสวสนุก
19 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายชั้น ป.2 และ ป.5 เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมโครงการค่ายนักคิด
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

โครงการ 5 ป ปราบยุงลาย
ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2588
ณ ห้องประชุมอาคาร 5 และ
บริเวณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
กิจกรรมรวมพลังคน D.A.R.E
สู้ภัยยาเสพติด
วันที่ 2 กันยายน 2558
ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
คลิกดูเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรรางวัล
การจัดป้ายนิทรรศการ
รณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2558
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะฯ
ICT ขอนแก่น
วันที่ 5-6 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กลุ่มการงานอาชีพฯ
จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดยปราชญ์ท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 7 -11 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายอนุบาล, มัธยม เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 9 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา
โดยกรมป้องกันและบรรเทาฯ
สาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 9 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายชั้น EP เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 16 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายชั้น ป.3,Gifted เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 23 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเกษียนอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
25 กันยายน 2558
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรนักเรียน ป.6
ที่จบหลักสูตรตำรวจ Dare
29 กันยายน 2558
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
ชั้น ป.1,4,มัธยมเป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 30 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน
วันที่ 7 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

งานประเพณีออกพรรษา
ไต้ประทีปโคมไฟ
วันที่ 24 ตุลาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กฐินสามัคคีโรงเรียนสวนสนุก
ทอดถวาย ณ วัดศรีสว่างโนนทัน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ขบวนแห่เทศกาลงานไหม
ประจำปี 2558 จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ตำรวจ Dare ให้ความรู้
เรื่องยาเสพติด
ให้แก่นักเรียนชั้น ป. 4 - 6
วันที่ 2 ธันวาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีสมโภชน์พระธาตุเจดีย์
ณ วัดธาตุ
พระอารามหลวงขอนแก่น
วันที่ 3 ธันวาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีบุญคุณเมือง
ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
นำโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 3 ธันวาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

วางพานพุ่มและถวายพระพร
ชัยมงคลในวันพ่อแห่งชาติ
ณ ลานจักรี หน้าอาคาร 3
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ณ ศาลหลักเมือง
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ณ หอประขุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 5 ธันวาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่าย
พักแรมฝึกปฏิบัติตามฐาน
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 - 6
ณ ค่ายลุกเสือแก่นนคร
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
ณ ห้องสมุดสวนดอกคูณ
ริมบึงแก่นนคร
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ ลานจักรีและห้องประชุม
วันที่ 25 ธันวาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่
ณ หอประขุมอาคาร 5
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

เข้าค่ายพักแรมเข้าฐาน
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-6 EP
ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร
วันที่ 7-8 มกราคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

เข้าค่ายพักแรมเข้าฐาน
ลูกเสือ-เนตรนารี
สายชั้น มัธยมศึกษา
ณ ค่ายลูกเสือ
วันที่ 7-8 มกราคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

งานวันครูจังหวัดขอนแก่น
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 มกราคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

งานวันครูจังหวัดขอนแก่น
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 มกราคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

วันบัณฑิตน้อย
นักเรียนชั้นอนุบาล 3
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 7 มีนาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

วันเกียรติยศนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 8 มีนาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 18 มีนาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2559
พร้รอมมอบรางวัลนักเรียนคนเก่งและครูดีเด่นกรมการปกครอง
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 29 มีนาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงเหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติม
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 5-7 เมษายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์
13 เมษายน 2559
ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระใหญ่
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูร่วมขบวนแห่สงกรานต์
ดอกคูณเสียงแคนเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปี 2559
13 เมษายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม 1

คณะครูร่วมขบวนแห่สงกรานต์
ดอกคูณเสียงแคนเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปี 2559
13 เมษายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม 2

 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th
E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ    itsudjai@gmail.com