22 December, 2018

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2561

ผอ.นำคณะครูร่วมงาน
พระราชทานเพลิงศพ
พระเทพกิตติรังษี
วันที่ 16 ธันวาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

เดินทางไกลฝึกปฏิบัติฐาน
ความรู้ลูกเสือสำรอง ป.3
ณ ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น
วันที่ 7 ธันวาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5
ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิฐฎ์
บ้านหนองหลุบ จ.ขอนแก่น
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

เดินทางไกลฝึกปฏิบัติฐาน
ความรู้ลูกเสือสามัญ ป.4
ณ ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.6
ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิฐฎ์
บ้านหนองหลุบ จ.ขอนแก่น
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีบวงสรวงขุนศรีบริรักษ์
เปิดงานไหมจังหวัดขอนแก่น
ณ ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีบวงสรวงขุนศรีบริรักษ์
เปิดงานไหมจังหวัดขอนแก่น
ณ ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ร่วมทอดถวายองค์กฐิน
ณ วัดศรีนวล จ.ขอนแก่น
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ร่วมทอดถวายองค์กฐิน
ณ วัดศรีนวล จ.ขอนแก่น
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีตักบาตรเทโวขอนแก่น
ณ สะพานราชพฤกษ์วิถี
บึงแก่นนคร
วันที่ 25 ตุลาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีตักบาตรเทโวขอนแก่น
ณ สะพานราชพฤกษ์วิถี
บึงแก่นนคร
วันที่ 25 ตุลาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

ผอ.ช่อเอื้อง และคณะครู
รวมขบวนแห่งานออกพรรษา
ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

ผอ.ช่อเอื้อง และคณะครู
รวมขบวนแห่งานออกพรรษา
ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9
วันที่ 13 ตุลาคม 2561
ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุ
ราชการเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 28 กันยายน 2561
ณ ราชาวดีรีสอร์ท
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุ
ราชการเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 28 กันยายน 2561
ณ ราชาวดีรีสอร์ท
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ
ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 28 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ
ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 28 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.5 และ EP2
วันที่ 26 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ
เทศบาลนครอนแก่น
วันที่ 21 กันยายน 2561
ณ ขอนแก่นโฮเต็ล
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.3 และ ป.4
วันที่ 19 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.3 และ ป.4
วันที่ 19 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมบุญ
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันที่ 15 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมบุญ
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันที่ 15 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.2 และ EP1
วันที่ 12 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.2 และ EP1
วันที่ 12 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.6 และอนุบาล
วันที่ 5 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.6 และอนุบาล
วันที่ 5 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันรักษ์ไทย
จัดโดยกลุ่มสาระภาษาไทย
วันที่ 3 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561
ณ เขาใหญ่แฟนตารีสอร์ท
คลิกดูเพิ่มเติม

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
จัดโดยสาระวิทย์/คณิตศาสตร์
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น EP2
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น EP2
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมภาษาอังกฤษตาม
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ฯ
ณ โรงแรมวิชชิ่งทรีรีสอร์ท
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะศึกษาดูงานจาก
เทศบาลตำบลปากคาด
จ.หนองคายเยี่ยมชมโรงเรียน
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.3 และ ป.4
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.3 และ ป.4
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น EP1 และ ป.2
วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาคนใหม่
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาคนใหม่
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้นอนุบาลและ ป.6
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฏาคม 2561
ณ ศาลหลักเมือง จ.ขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กีฬานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 20 กรกฏาคม 2561
ณ สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กีฬานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 20 กรกฏาคม 2561
ณ สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กีฬาสีนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก
วันที่ 14 กรกฏาคม 2561
ณ สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กีฬาสีนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก
วันที่ 14 กรกฏาคม 2561
ณ สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมตักบาตร
วันพระแรกของเดือน
ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 5 กรกฏาคม 2561
ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเรียนสัญจร
อบรมธรรมะตามโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ณ วัดโพธิ์โนนทันขอนแก่น
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
สำหรับครูในสังกัดทน.ขอนแก่น
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
สำหรับครูในสังกัดทน.ขอนแก่น
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล
ได้เป็นประธานในพิธิเปิด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล
ได้เป็นประธานในพิธิเปิด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

คณะผู้บริหารเทศบาล
นครขอนแก่นเยี่ยมชม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารทน.ขอนแก่น
ร่วมสังเกตการณ์และอำนวย
ความสะดวกในวันเปิดเรียนใหม่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง
สายชั้น EP
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง
สายชั้น EP1
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง
ชั้นอนุบาล,สาย Standard
วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th
E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ  อีเมล์  itsudjai@gmail.com