โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th
E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ : itsudjai@gmail.com

คณะผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ҧͧ ġبԾ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาǪҭ

طѡ
ͧผู้อำนวยการสถานศึกษา
ӹҭþ

©ѵê ׺Ѿ
ͧผู้อำนวยการสถานศึกษา
ӹҭ

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th
E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ   itsudjai@gmail.com