หน้าหลัก 22 November, 2015
คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ์

กฐินสามัคคีโรงเรียนสวนสนุก
ทอดถวาย ณ วัดศรีสว่างโนนทัน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

งานประเพณีออกพรรษา
ไต้ประทีปโคมไฟ
วันที่ 24 ตุลาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน
วันที่ 7 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
ชั้น ป.1,4,มัธยมเป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 30 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรนักเรียน ป.6 ที่จบหลักสูตรตำรวจ Dare
29 กันยายน 2558
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเกษียนอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
25 กันยายน 2558
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายชั้น ป.3,Gifted เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 23 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายชั้น EP เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 16 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา
โดยกรมป้องกันและบรรเทาฯ
สาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 9 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายอนุบาล, มัธยม เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 9 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

กลุ่มการงานอาชีพฯ
จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดยปราชญ์ท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 7 -11 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะฯ
ICT ขอนแก่น
วันที่ 5-6 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ผู้ชมcool styles คน

เริ่มนับ มีนาคม 2554

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

100 บทเรียนภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยค บทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์)
สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com