หน้าหลัก 7 April, 2015
คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558
สายชั้นอนุบาล สายชั้น ป.1 สายชั้น ป.2 สายชั้น ป.3 สายชั้น ป.4
สายชั้น ป.5 สายชั้น ป.6 สายชั้น EP สายชั้น Gifted สายชั้นมัธยม
คลิกดูแผนผังห้องเรียนสายชั้น English Program
ปีการศึกษา 2558
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรุจิรา สะเดาที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นและด.ญ.ญาณศรณ์ วงศ์ภักดี น.ร. ป.5G ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ด.ญ.เกตุรวี มณีเนตร น.ร. ป.5G ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ และ ด.ญ.ชนกนันท์ หนูเวียง น.ร. ป.5G ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชา วิทยาศาสตร์ในโครงการแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2557
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
ปีการศึกษา 2557 เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ได้แก่ คุณครูดวงสมร มูลกิตติ
เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้แก่
1. คุณครูปฐวีนันท์ หนูเวียง 2. คุณครูครูสุดใจ เพลงสา
3. คุณครูบัณฑิต พันธ์ราช 4. คุณครูประยุทธ ศรีจันทร์
5. คุณครูลัญฉกร จันทะเริง 6. คุณครูพิมลมาศ ปัญญาเกิด
7. คุณครูญาณินี ประจะเนย์ 8. คุณครูมะลิวรรณ ทบบุญ
9. คุณครูสุปรียา ไผ่ล้อม และ 10. คุณครูวิไลพร มูลสาร
เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ได้แก่ 1. คุณครูวิลัดดา ชัยเดช
2. คุณครูเพ็ญศรี พวกไธสง และ 3. คุณครูมะลิ วัฒนาอุดมชัย
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 พ.ค. 2558
รายละเอียดการชำระค่าเทอมสายชั้น English Program
กำหนดนัดหมายสายชั้น English Program
คลิกดูปฏิทินการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2558


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
26 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


ประชุมเตรียมพร้อมรองรับ
การประเมินภายใน
23 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


การทดสอบประเมินสมรรถนะ
นักเรียนชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3
23 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
19 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
18 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
17 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ชมcool styles คน

เริ่มนับ มีนาคม 2554

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

100 บทเรียนภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยค บทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์)
สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com