คลิกเข้าสู่สำนักพระราขวัง
หน้าหลัก 10 January, 2017
คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
คลิกดูข่าวสาร
คลิกดูวีดิทัศน์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น
ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตักบาตรทุกวันพระแรก
ของเดือนมกราคม
ณ ศาลหลักเมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 5 มกราคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันคริสต์มาส EP
ณ หน้าลานจักรี อาคาร 3
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 25 ธันวาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
ณ ริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 8 ธันวาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมสื่อสาระออนไลน์
เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กฐินสามัคคีเพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
ทอดถวาย ณ วัดศรีนวลขอนแก่น
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ยอดนักอ่านประจำปี 2559
โครงการบรรณารักษ์ห้องสมุด
มอบรางวัลครูและนักเรียน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กฐินสามัคคีเพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
ทอดถวาย ณ วัดศรีสว่างขอนแก่น
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

งานประเพณีออกพรรษา
ประจำปีจังหวัดขอนแก่น
ณ ศาลหลักเมือง-บึงแก่นนคร
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมและศึกษาดูงาน
เพลาเพลินรีสอร์ท
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 29 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาดูงาน
I-Mobile Stadium
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 29 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 28 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ทำบุญรวมและอบรมครู
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 28 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น
วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.3S และ EP2
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 21 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมเรียนรู้นักเรียน ป.5
โดยปราชซ์ชาวบ้าน
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 20 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ประเมินสมรรถนะน.ร. ป.3
วิชาภาษาไทย,คณิตศาสตร์
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
วันที่ 19 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ผู้ชม cool styles คน

เริ่มนับ มีนาคม 2554

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ห้องสมุดโรงเรียน

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์)
สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com