ภาพอาคารสถานที่โรงเรียน
เกี่ยวกับอาเซียน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษาในวันพุธที่ 30 ก.ค. 57 สายชั้น Gifted และ ป.4 เป็นเจ้าภาพ

หน้าหลัก

คลิกชมห้องสมุด

Web Linkผู้ชม cool styles คน
เริ่มนับ มีนาคม 2554โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

28 July, 2014 10:31 AM

คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าพรรษาทุกวันพุธ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


200 บทสนทนาสู่อาเซียน
(200 conversations to ASEAN)

บทสนทนาวันนี้
( Today conversation)
July 29, 2014
ความหมาย (Meaning)

A: How much is your new watch?
B :It's 199 baht.

นาฬิกาใหม่ของคุณราคาเท่าไร?
199 บาท

Click here to read the past conversation.

ตักบาตรช่วงเข้าพรรษา
23 กรกฎาคม 2557
สายชั้น EP ครั้งที่ 1
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กีฬาเทศบาลนครขอนแก่น
17-18 กรกฎาคม 2557
ณ สนามกีฬากลางขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กีฬาหนูน้อยแข็งแรง
นักเรียนชั้นอนุบาล
16 กรกฎาคม 2557
ณ สนามกีฬากลางขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนชั้น ป.6
ทอดเทียนเข้าพรรษา
ณ วันธาตุขอนแก่น
9 กรกฎาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

เยาวชนไทยใส่ใจ
รักการอ่าน
ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอล์
เซ็นทรัลขอนแก่น
4 กรกฎาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

พบปะสังสรรค์
ปรองดองสมานฉันท์
ณ เทศบาลนครขอนแก่น
2 กรกฎาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมเสวนา
ปรองดองสมานฉันท์
ณ โรงแรมวิวิชย์ ขอนแก่น
29 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอล์
เซ็นทรัลขอนแก่น
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ธรรมสัญจร
ณ วัดโพธิ์โนนทันขอนแก่น
วันที่ 25-27 มิ.ย. 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

นำนักเรียน ป.5-6
ชมภาพยนตร์พระนเรศวร
ณ เซ็นทรัลขอนแก่น
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
18 มิ.ย. 57 / คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีวันไหว้ครู
ณ ลานจักรี หน้าอาคาร 3
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ส่งรองผู้อำนวยการสู่ร.ร.
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
วันที่ 9 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

100 บทเรียนภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันสนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์) 

สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com

 
Free Backgrounds,web pages,web design Animated Backgrounds.