หน้าหลัก 21 July, 2015
คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหยุดเรียน 1 วันในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เนื่องด้วยคณะครูทุกคนต้องเข้ารวมโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาล
เพื่อรับฟังนโยบายผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นในการพัฒนา
การศึกษาการเรียนการสอน ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม
ณ วัดศรีสว่างโนนทัน
24 - 26 มิถุนายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนชั้น ป.6
ร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร

ณ วัดโพธิ์โนนทัน
24 - 26 มิถุนายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

จราจร สภ.อ.เมืองขอนแก่น
ให้ความรู้และ
อบรมลูกเสือจราจร
นักเรียน ร.ร.เทศบาลสวนสนุก
19 มิถุนายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารและครู
จาก ร.ร.เทศบาล 2 จ.เลย
เยี่ยมชมโรงเรียนสวนสนุก
วันที่ 16 มิถุนายน 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีบูชาครู
ณ ห้องประชุม อาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีบูชาครูสายชั้น EP
ณ ห้องสมุด อาคาร 1
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาไทยและอังกฤษ
สายชั้น EP
วันที่ 6 มิถุนายน 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ครูตำรวจ dare ให้ความรู้
เรื่อง ยาเสพติดให้กับนักเรียน
ชั้น ป.6 เพื่อให้มีความรู้
ในการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด
วันที่ 4 มิถุนายน 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบรางวัลแก่นักเรียน
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่ 2 มิถุนายน 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฉลองสายสะพาย ป.ช.
และเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ของคณะผู้บริหารและคณะครู
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์
นำหน่วยงานให้การช่วยเหลือ
นักเรียนผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมเด็กวัยเรียน
14-15 พฤษภาคม 2558
ณ สถาบันพัฒนาการเด็ก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558
ณ ห้อง ประชุมอาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ชมcool styles คน

เริ่มนับ มีนาคม 2554

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

100 บทเรียนภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยค บทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์)
สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com