หน้าหลัก 29 September, 2018
คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 คลิกดูเพิ่มเติม
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงแก่ผู้ปกครองกรณีร้องเรียน
ผ่าน Facebook โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

กิจกรรมตักบาตร
วันพระแรกของเดือน
ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 5 กรกฏาคม 2561
ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเรียนสัญจร
อบรมธรรมะตามโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ณ วัดโพธิ์โนนทันขอนแก่น
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
สำหรับครูในสังกัดทน.ขอนแก่น
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
สำหรับครูในสังกัดทน.ขอนแก่น
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล
ได้เป็นประธานในพิธิเปิด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล
ได้เป็นประธานในพิธิเปิด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

คณะผู้บริหารเทศบาล
นครขอนแก่นเยี่ยมชม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารทน.ขอนแก่น
ร่วมสังเกตการณ์และอำนวย
ความสะดวกในวันเปิดเรียนใหม่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง
สายชั้น EP
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง
สายชั้น EP1
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง
ชั้นอนุบาล,สาย Standard
วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ผู้ชม cool styles คน

เริ่มนับ มีนาคม 2554

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ห้องสมุดโรงเรียน

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์)
สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ อีเมล์
itsudjai@gmail.com