ภาพอาคารสถานที่โรงเรียน
เกี่ยวกับอาเซียน

เชิญชวนร่วมงานเกษียณอายุราชการของคุณครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกในวันที่ 17 ก.ย.57 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น

หน้าหลัก

คลิกชมห้องสมุด

Web Linkผู้ชม cool styles คน
เริ่มนับ มีนาคม 2554โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

15 September, 2014 3:57 PM

คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ


ขอเชิญร่วมทำบุญใหญ่โรงเรียนในวันที่ 17 ก.ย.57
ณ ห้องคลินิควิจัย


200 บทสนทนาสู่อาเซียน
(200 conversations to ASEAN)

Click here to read the past conversation.

อบรมลูกเสือจราจร
นักเรียนชั้น ป.6
ณ ห้องวิทยาศาสตร์
วันที่ 12 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมรณรงค์ป้องกันภัย
ระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมหนีไฟ
วันที่ 12 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูวิดีโอ

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น ป.1 และ ป.3
วันที่ 10 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมการศึกษารูปแบบ
การใช้สมาธิเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
วันที่ 8 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น Gifted และ ป.4
3 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรม 3 E
ณ ขอนแก่นฮอลล์
เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
28 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น English Program
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
27 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

โครงการปฏิบัติธรรม
นักเรียนชั้น ป.5
ณ สวนเวฬุวัน
ต.บ้านค้อ จ.ขอนแก่น
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น อนุบาล และ ป.6
20 สิงหาคม 2557
ด้านหน้าอาคาร 1
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

วันแม่ฮักแม่ให้ก้องโลก
82 พรรษามหาราชินี
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ตักบาตรเข้าพรรษาและ
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
6 สิงหาคม 2557
สายชั้น ป.1 และ ป.3
คลิกดูเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าสถานปฏิบัติ
ธรรมวิสุทธาจารย์
บ.หนองกอย ต.หนองแดงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 3 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะครู
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ตักบาตรช่วงเข้าพรรษา
23 กรกฎาคม 2557
สายชั้น EP ครั้งที่ 1
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

100 บทเรียนภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันสนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์) 

สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com

 
Free Backgrounds,web pages,web design Animated Backgrounds.