23 October, 2011

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องสมุด

ศูนย์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ   itsudjai@gmail.com