กลุ่มบริหารบุคคลโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2561

 

طѡ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

 
 

นางกนกพร ศิริมาลา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มบริรงานุคคล
งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


นางดวงสมร มูลกิตติ
ครูชำนาญการ
งานพัฒนาบุคลากร

นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์
ครูӹҭ
งานวางแผนอัตรากำลัง
และการสรรหา

ҧ͵ ⤵þѲ
٪ӹҭþ
งานเลื่อนขั้นเงินเดือน

ҧ˹پԹ ԹҪ
٪ӹҭþ
งานทะเบียนประวัติ

นางสาวสุดใจ เพลงสา
ครูชำนาญการ
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ

นางปราศัย ศรีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
งานวินัยและการรักษาวินัย

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ itsudjai@gmail.com