กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2561

 

 

©ѵê ׺Ѿ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 
 

นายจิตตะ ระกิติ
ครูӹҭþเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
งานสารบรรณ งานรับนักเรียน งานยานยนต์ งานเวรยาม งานมูลนิธิ และสมาคม

 

นายทรงยศ ไสยนิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานโสตทัศนูปกรณ์

นางพเยาว์ ชิณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการ


นาง §
ครูชำนาญการพิเศษ
งานอนามัยโรงเรียน


 

นายทวีศิลป์ หาญประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
งานสัมพันธ์ชุมชน

 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ itsudjai@gmail.com