7 August, 2018 1:27 PM

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2561

นางมะลิวรรณ ทบบุญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นาǭҳԹ Ш
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นางพิกุล กระแสโสม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์


นายทวีศิลป์ หาญประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายҴ ҭ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นายç ¹Ե
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

Ѳ
٪ӹҭþ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี /
˹ҡСԨ
ѲҼ¹

ԷԾ ǡʧ
ครู .1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

ҧѡɳ ͧ
٪ӹҭþ
˹ҡл

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ itsudjai@gmail.com