16 June, 2018 12:59 PM

คณะกรรมการӹ¡โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2561

ҧͧ ġبԾ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาǪҭ

. ż ҭѵ
ͧผู้อำนวยการสถานศึกษาǪҭ

 

طѡ
ͧผู้อำนวยการสถานศึกษาӹҭþ

นางʧҹ Һ͡
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

ҧҾó ๵
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.1

นาง §
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.2นางสุภาภรณ์ ศรีอุดร
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ป.3นายครเดช เคหาไสย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.4

นาง ǡʧ
ครูǪҭ
หัวหน้าสายชั้น ป.5

นางราตรี สายหยุด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.6
ratree.tuy@gmail.com

นางǴ ѵ
ครูӹҭþ
หัวหน้าสายชั้น EP
1


นางสุภาวดี อนวัชมงคล
ครูǪҭ
หัวหน้าสายชั้น EP2
a_supavadee@hotmail.com

ҧب
Ǫҭ
˹ҧҹԪҡ

ҧԡ դӷͧ
ครูӹҭþ
˹ҧҹἹҹЧҳ

ҧ
Ǫҭ
˹ҧҹСѹسҾ/ʴ

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ itsudjai@gmail.com