นับจำนวนผู้เข้าชม  Web Page Counter  คน  เริ่มนับ มีนาคม 2554
จัดทำโดยครูสุดใจ เพลงสา ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อีเมล์ : itsudjai@gmail.com เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th/sudjai
สงวนลิขสิทธิ์ 2554